نقض حقوق بشر در ایران و راهکارهایی برای آشکارکردن این موارد

سیمین صبری سخنگوی جنبش بیرلیک آذربایجان در گفتگویی اختصاصی در رابطه با وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، راهکارها و وضعیت اخیر برایمان سخن گفت. این جنبش، یکی از احزابی بود که در میان گروههای کرد، بلوچ و عرب در اواخر دسامبر سال گذشته در پارلمان اتحادیه‌ی اروپا، گزارشی در رابطه با نقض حقوق بشر در آذربایجان، کردستان، بلوچستان، ترکمنصحرا و اهواز ارایه دادند.

نقض حقوق بشر در ایران و راهکارهایی برای آشکارکردن این موارد
Common Voices, Radio Corax
Topics
Politics
برچسب‌ها
آذربایجان