قطعنامه‌ی سناتورهای آمریکایی علیه تهران و بیانیه‌ی عفو بین‌الملل در رابطه با کشتار معترضان در ایران

هفت سناتور آمریکایی در حال آماده‌کردن قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران  در رابطه با کشتار معترضان در ایران سوی نیروهای امنیتی هستند. همزمان سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای کشتار معترضان و شهروندان عادی در اعتراضات را از سوی جمهوری اسلامی محکوم کرد.

قطغنامه‌ی سناتورهای آمریکایی علیه تهران و بیانیه‌ی عفو بین‌الملل در رابطه با کشتار معترضان در ایران
Common Voices, Radio Corax
Topics
Politics
برچسب‌ها
عفو بین‌الملل کشتار معترضان ایران