!گوش کن

!از این به بعد خودمان گزارش میدهی

تازه هایی برای شنوندگان آلمانی ! دادستان هایی از مکانهای مسکونی پناهندگان و آنهایی که مرزها را عبور کرده‌اند . .

!اطلاعات در مورد پیش زمینه ها، .از کابل تا الجزیره، از موزیک دوب-استپ ایرانی تا ماکوزا از کامارون

،اطلاعات مهم برای نورسانان به آلمان! ازسئوالات در مورد حقوق پناهندگی تا کلاس زبان در پیش ، یا کار .

.کنسرت ها و یا کلوپ فوتبال. به امید اینکه همۀ ااینها به زبان تو باشد

یافتن پخش رادیوئی! می خواهی در مورد گزارش های جدید ما مطلع شوی؟ .

پس٬ از طریق ایمل٬ فیسبوک ویا واتس اپ عضو آن برنامه شو که برایت جالب میباشد و یا خود٬ در آرشیو ما بگرد

.بالا، سمت راست می‌توانی زبان، رادیو مورد نظر وعناوین را انتخاب کنی